PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"seriously" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "seriously" po angielsku

seriously ***

przysłówek
 1. poważnie, bardzo
  He was seriously injured in the accident. (On został poważnie ranny w wypadku.)
  I'm seriously ill, so I can't go to school today. (Jestem bardzo chory, więc nie mogę dzisiaj iść do szkoły.)
 2. poważnie, z powagą
  "I don't like you", he said seriously. ("Nie lubię cię", powiedział z powagą.)
  He tried to look seriously. (On próbował wyglądać poważnie.)
 3. poważnie
  He was seriously hurt. (On był poważnie ranny.)
  Why do you take everything so seriously all the time? (Dlaczego cały czas traktujesz wszystko tak poważnie?)
 4. poważnie (podkreślenie ważności czegoś), serio, naprawdę język mówiony
  Seriously though, he was right. (Ale na poważnie, on miał rację.)
  I think I'm in love with her. Seriously, don't laugh. (Myślę, że się w niej zakochałem. Poważnie, nie śmiej się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.