Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"naprawdę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naprawdę" po polsku

naprawdę

przysłówek
 1. really , ***** , także: rly potocznie
  • naprawdę, bardzo
   He really is strong. (On jest bardzo silny.)
   I really like you. (Bardzo cię lubię.)
 2. actually *****
  • naprawdę, rzeczywiście, faktycznie
   Do you actually believe that fairies exist? (Czy ty rzeczywiście wierzysz, że wróżki istnieją?)
   Did she actually break up with him? (Czy ona faktycznie z nim zerwała?)
   important nie mylić z: currently
 3. indeed ****
  • naprawdę, zaiste (używane jako podkreślenie "very")  BrE
   This book is very good indeed. (Ta książka jest naprawdę bardzo dobra.)
   W tym znaczeniu "indeed" występuje z przymiotnikiem lub przysłówkiem.
 4. truly ***
  • prawdziwie, naprawdę (bardzo)
   I'm truly worried about you. (Naprawdę się o ciebie martwię.)
   My dad was a truly exceptional man. (Mój tata był naprawdę wyjątkowym człowiekiem.)
   This sculpture is truly beautiful. (Ta rzeźba jest naprawdę piękna.)
   link synonim: genuinely
 5. positively **
 6. seriously ***
  • poważnie (podkreślenie ważności czegoś), serio, naprawdę język mówiony
   Seriously though, he was right. (Ale na poważnie, on miał rację.)
   I think I'm in love with her. Seriously, don't laugh. (Myślę, że się w niej zakochałem. Poważnie, nie śmiej się.)
 7. for real , fr (skrót) slang
 8. real , *****
 9. dreadfully
 10. in troth
 11. really and truly    BrE język mówiony
 12. in sooth   dawne użycie
idiom
 1. straight up
  • szczerze, serio, naprawdę, poważnie język mówiony
   I would rather be here than out in a club, straight up. (Wolę być tutaj niż w klubie, szczerze.)
   I really don't like pizza, straight up. (Naprawdę nie lubię pizzy, serio.)
wykrzyknik
 1. damn straight
zaimek
 1. something *****
 1. oh yeah?
  • naprawdę?; czyżby?
   "I can swim faster than you." "Oh yeah?" ("Umiem pływać szybciej niż ty." "Czyżby?")
 2. for real?
 3. oh really?
czasownik
 1. be really something język mówiony **** , be quite something język mówiony ***
  • być naprawdę czymś, być czymś wyjątkowym
   Looks like his girlfriend is really something, he already bought her a ring. (Wygląda na to, że jego dziewczyna jest naprawdę wyjątkowa, on już kupił jej pierścionek.)
   My mother is quite something, she's an amazing person. (Moja mama jest wyjątkowa, jest niesamowitą osobą.)
przysłówek
 1. Really?
  • Naprawdę?, Czyżby?
   They got married? Really? (Oni wzięli ślub? Naprawdę?)
   "I'm going to change my haircut." "Really?" ("Mam zamiar zmienić swoją fryzurę." "Naprawdę?")
   "They broke up." "Really? I saw them together yesterday." ("Oni ze sobą zerwali." "Czyżby? Widziałem ich wczoraj razem.")
   "Mum, I did my homework." "Really? I have to see it." ("Mamo, zrobiłem moje zadanie domowe." "Czyżby? Muszę je zobaczyć.")
   "His mother is dying." "Really? That's terrible." ("Jego matka umiera." "Naprawdę? To okropne.")
   "She got a promotion." "Really? I have to congratulate her." ("Ona dostała awans." "Naprawdę? Muszę jej pogratulować.")
 1. Is that so?

powered by  eTutor logo