BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"w rzeczywistości" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w rzeczywistości" po polsku

w rzeczywistości

przysłówek
 1. in fact *****
  • właściwie, w sumie, w rzeczywistości
   In fact, I think he's rather nice. (Właściwie, to sądzę, że on jest całkiem miły.)
   I don't want to go there anymore. In fact, I never did. (Nie chcę tam więcej jechać. Właściwie to nigdy nie chciałem.)
   These people are, in fact, my friends. (Ci ludzie są właściwie moimi przyjaciółmi.)
 2. actually *****  
  He acts like an idiot but he's actually very smart. (On zachowuje się jak idiota, ale w rzeczywistości jest bardzo bystry.)
 3. effectively ***
  • faktycznie, w rzeczywistości
   She said she was happy but effectively she was depressed. (Ona mówiła, że była szczęśliwa, ale w rzeczywistości miała depresję.)
   The sun is shining but effectively it is chilly. (Słońce świeci, ale w rzeczywistości jest chłodno.)
 4. in effect **
 5. in reality *
  • w rzeczywistości, faktycznie
   We were supposed to leave, but in reality, it never happened. (Mieliśmy wyjechać, ale w rzeczywistości, to się nigdy nie stało.)
   In reality, we were tired and hungry. (W rzeczywistości, byliśmy zmęczeni i głodni.)
 6. in truth *  
 7. for real
 8. in point of fact
 1. come to that British English potocznie
 2. as a matter of fact , as the matter of fact
  • właściwie, w istocie, w rzeczywistości, wręcz przeciwnie, w rzeczy samej (używane, aby zaprzeczyć poprzednią wypowiedź)
   "Was your mother in a bad mood?" "No, as a matter of fact, she was quite cheerful." ("Czy twoja mama była w złym humorze?" "Nie, wręcz przeciwnie, była całkiem radosna.")
   link synonimy: in fact, actually, in truth
  • po prawdzie; prawda jest taka, że; w rzeczywistości; tak naprawdę (używane, aby wyjaśnić lub skorygować poprzednią wypowiedź)
   I have previously said that I don't like vegetables. As a matter of fact, I don't like only green vegetables. (Wcześniej powiedziałam, że nie lubię warzyw. Prawda jest taka, że nie lubię tylko zielonych warzyw.)
 3. in point of fact
 1. in actuality  
 2. in the event

"w rzeczywistości" — Słownik kolokacji angielskich

in fact kolokacja
 1. in przyimek + fact rzeczownik = właściwie, w sumie, w rzeczywistości
  Bardzo silna kolokacja

  In fact, I had to work my way through college.

  Podobne kolokacje:
in effect kolokacja
 1. in przyimek + effect rzeczownik = w istocie, w rzeczywistości, w praktyce
  Bardzo silna kolokacja

  They should be in effect by the end of the year.

  Podobne kolokacje:
in reality kolokacja
 1. in przyimek + reality rzeczownik = w rzeczywistości, faktycznie
  Bardzo silna kolokacja

  At first she could not believe in the reality of her position.

  Podobne kolokacje:
in truth kolokacja
 1. in przyimek + truth rzeczownik = w rzeczywistości
  Bardzo silna kolokacja

  In truth, I have never known the man to bed anyone.

  Podobne kolokacje:
in the event kolokacja
 1. in przyimek + event rzeczownik = w przypadku, w rzeczywistości
  Zwykła kolokacja

  Still, the 25 American men will probably do well in their 13 events over three days.

  Podobne kolokacje:
at the reality kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w rzeczywistości
 1. at przyimek + reality rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Isn't now a good time to take a hard look at reality?

  Podobne kolokacje:
in Reality kolokacja
Popularniejsza odmiana: in reality
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w rzeczywistości
 1. in przyimek + reality rzeczownik
  Luźna kolokacja

  At first she could not believe in the reality of her position.

  Podobne kolokacje:
at reality kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the reality
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w rzeczywistości
 1. at przyimek + reality rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Isn't now a good time to take a hard look at reality?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo