"rzeczywiście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzeczywiście" po polsku

rzeczywiście

przysłówek
 1. really , ***** , także: rly informal
  • doprawdy, faktycznie, rzeczywiście
   Do you really want to go there? (Czy naprawdę chcesz tam iść?)
   She kissed me. She really likes me. (Pocałowała mnie. Ona faktycznie mnie lubi)
   He didn't really mean that. (On naprawdę nie miał tego na myśli.)
   Did she really say that? (Czy ona naprawdę to powiedziała?)
 2. actually *****
  • naprawdę, rzeczywiście, faktycznie
   Do you actually believe that fairies exist? (Czy ty rzeczywiście wierzysz, że wróżki istnieją?)
   Did she actually break up with him? (Czy ona faktycznie z nim zerwała?)
   important nie mylić z: currently
 3. genuinely *
  • autentycznie, rzeczywiście
   I think she's genuinely concerned. (Myślę, że ona jest autentycznie zmartwiona.)
   She seems to be genuinely honest. (Ona wydaje się być autentycznie szczera.)
   We genuinely believed in him. (My autentycznie w niego wierzyliśmy.)
   link synonim: truly
 4. indeed ****
 5. sure enough
 6. substantively
 1. just so *
wykrzyknik
 1. damn straight

Powiązane zwroty — "rzeczywiście"

przymiotnik
rzeczywisty = real +8 znaczeń
rzeczownik
rzeczywistość = reality +4 znaczenia
inne
czasownik
urzeczywistniać = implement +3 znaczenia

powered by  eTutor logo