Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"rzeczywisty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzeczywisty" po polsku

rzeczywisty

przymiotnik
 1. real , *****
  • rzeczywisty, realny
   This picture looks so real. (To zdjęcie wygląda tak realnie.)
   It doesn't seem to be real. (To nie wydaje się być realne.)
   She lives in a fantasy, not in the real world. (Ona żyje w fantazji, nie w rzeczywistym świecie.)
   It's just a dream, it's not the real world - wake up! (To tylko sen, to nie jest rzeczywisty świat - obudź się!)
 2. actual ***
  • rzeczywisty, faktyczny
   Are you talking about actual danger? (Czy mówisz o rzeczywistym niebezpieczeństwie?)
   The book deals with the actual experience of happiness. (Książka mówi o faktycznym doświadczeniu szczęścia.)
   link synonim: real
 3. effective , ****
  • faktyczny, rzeczywisty
   The effective situation is different than you think. (Rzeczywista sytuacja jest inna niż się ci wydaje.)
   What is the effective state of her health? (Jaki jest faktyczny stan jej zdrowia?)
 4. virtual **
 5. substantial ***
  • rzeczywisty (np. świat), namacalny, istniejący, substancjalny
   Is the substantial world real? (Czy namacalny świat jest prawdziwy?)
   Is there a substantial evidence that God exists? (Czy istnieje namacalny dowód na to, że Bóg istnieje?)
 6. real-life *
  • rzeczywisty, prawdziwy
   Everyone would want to see a real-life time machine. (Wszyscy chcieliby zobaczyć prawdziwy wehikuł czasu.)
   He's the real-life hero of this story. (On jest prawdziwym bohaterem tej opowieści.)
  • życiowy, rzeczywisty
 7. intrinsic * , także: intrinsical
  • rzeczywisty (np. aspekt, uczucia, wartość)
 8. tangible *
  • rzeczywisty (o korzyściach), materialny (o posiadłości), namacalny (o dowodzie)
   concrete, that can be valued and touched
 9. veritable

powered by  eTutor logo