"substantial" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "substantial" po angielsku

substantial ***

przymiotnik
 1. obfity (o posiłku), pokaźny (o sumie), znaczny (o rozmiarze)
  They served us a substantial meal. (Oni podali nam obfity posiłek.)
  I have been rewarded with a substantial sum of money. (Zostałem nagrodzony pokaźną sumą pieniędzy.)
 2. znaczący (o wydarzeniu), ważny (np. o informacji), istotny (np. powód)
  I feel that the time has come for substantial changes. (Uważam, że nadszedł czas na znaczące zmiany.)
  This substantial event will go down in history. (To znaczące wydarzenie zostanie zapisane na kartach historii.)
 3. rzeczywisty (np. świat), namacalny, istniejący, substancjalny
  Is the substantial world real? (Czy namacalny świat jest prawdziwy?)
  Is there a substantial evidence that God exists? (Czy istnieje namacalny dowód na to, że Bóg istnieje?)
 4. zamożny, wpływowy (o osobie)
  My father is a substantial businessman. (Mój ojciec jest wpływowym biznesmenem.)
  I married a substantial man. (Wyszłam za mąż za wpływowego mężczyznę.)
 5. solidny (o budowie czegoś), dobrze zbudowany (o osobie)
  My brother is a substantial young man. (Mój brat jest dobrze zbudowanym młodym mężczyzną.)
  We build substantial houses. (Budujemy solidne domy.)
 6. niepomierny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo