Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"istniejący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "istniejący" po polsku

istniejący

przymiotnik
 1. existing ***
  • istniejący
   I don't want to change the existing order. (Nie chcę zmieniać istniejącego porządku.)
   The existing medicines can't cure his disease. (Istniejące leki nie mogą wyleczyć jego choroby.)
  • obecny, istniejący
   The exsisting president is nice. (Obecny prezydent jest miły.)
   The existing system is bad. (Istniejący ustrój jest zły.)
 2. ongoing **
  • trwający, toczący się, istniejący
   The ongoing process started 12 years ago. (Trwający proces rozpoczął się 12 lat temu.)
   This ongoing conflict has to be stopped. (Ten trwający konflikt musi zostać przerwany.)
   link synonim: pending
 3. alive ***  
  This family wants the old customs to be alive in their house. (Ta rodzina chce, aby stare zwyczaje istniały w ich domu.)
  These alive superstitions are silly. (Te istniejące przesądy są niemądre.)
 4. substantial ***
  • rzeczywisty (np. świat), namacalny, istniejący, substancjalny
   Is the substantial world real? (Czy namacalny świat jest prawdziwy?)
   Is there a substantial evidence that God exists? (Czy istnieje namacalny dowód na to, że Bóg istnieje?)
 5. in existence
 6. existent  
 7. around ***** , round BrE **
  • istniejący, obecny, dostępny, w pobliżu
   Color television has been around for some time now. (Telewizja w kolorze jest dostępna już od jakiegoś czasu.)
 8. subsistent
 9. intracerebral
czasownik
 1. exist ****
  • istnieć, egzystować [nieprzechodni]
   We weren't even sure it still existed. (Nie byliśmy nawet pewni, czy to wciąż istnieje.)
   Do you believe such people ever existed? (Czy wierzysz, że tacy ludzie kiedykolwiek istnieli?)
   It only exists in your imagination. (To istnieje tylko w twojej wyobraźni.)
  • istnieć, być obecnym [nieprzechodni]
   She still exists in my life, even though we're not together anymore. (Ona nadal jest obecna w moim życiu, mimo tego, że nie jesteśmy już razem.)
   These legends still exist but no one believes in them. (Te legendy nadal istnieją, ale nikt w nie nie wierzy.)
  • istnieć, być rzeczywistym [nieprzechodni]
   My 16 year old daughter believes that vampires exist. (Moja 16 letnia córka wierzy, iż wampiry istnieją.)
   Do you think a risk of an epidemic exists? (Czy uważasz, że istnieje ryzyko epidemii?)
 2. be around ** , be about BrE *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 3. lie *****
  • istnieć (np. o problemie) [nieprzechodni]
   The problem lies in the lack of communication between them. (Problem leży w braku komunikacji między nimi.)
   We have to find out where the problem lies. (Musimy się dowiedzieć gdzie istnieje problem.)
 4. subsist
 5. be in existence  
 1. be a thing
  • istnieć (używane, gdy jest to zaskakujące)
   My grandma didn't know that false lashes are even a thing. (Moja babcia nie wiedziała, że sztuczne rzęsy w ogóle istnieją.)
idiom
 1. be in place

Powiązane zwroty — "istniejący"

przymiotnik
idiom
rzeczownik
phrasal verb
czasownik
przysłówek
istotnie = indeed +4 znaczenia

"istniejący" — Słownik kolokacji angielskich

in existence kolokacja
 1. in przyimek + existence rzeczownik = istniejący, obecny
  Bardzo silna kolokacja

  We had no idea one of those was still in existence!

powered by  eTutor logo