"alive" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "alive" po angielsku

alive ***

przymiotnik
 1. żywy (nie martwy)
  He's still alive but he's very sick. (On jest wciąż żywy, ale jest bardzo chory.)
  After the fight, she seemed barely alive. (Po walce ona wyglądała na ledwie żywą.)
 2. istniejący
  This family wants the old customs to be alive in their house. (Ta rodzina chce, aby stare zwyczaje istniały w ich domu.)
  These alive superstitions are silly. (Te istniejące przesądy są niemądre.)
 3. pełen życia, żwawy, pełen energii
  He's a very alive child. (On jest bardzo żwawym dzieckiem.)
  I feel alive in this flourishing city. (Czuję się pełen życia w tym kwitnącym mieście.)
przysłówek
 1. żywcem
  He was buried alive. (On został pogrzebany żywcem.)
  Don't shoot! We need to capture him alive! (Nie strzelać! Musimy złapać go żywcem!)
czasownik
 1. być żywym
  And he had better be alive when I come back. (I lepiej żeby był żywy kiedy tu wrócę.)
  Your husband is alive, Mrs. Smith. (Pani mąż jest żywy, pani Smith.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo