BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"żwawy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żwawy" po polsku

żwawy

przymiotnik
 1. alive ***
  • pełen życia, żwawy, pełen energii
   He's a very alive child. (On jest bardzo żwawym dzieckiem.)
   I feel alive in this flourishing city. (Czuję się pełen życia w tym kwitnącym mieście.)
 2. lively *
  • skoczny, żwawy (np. o melodii)
   Everybody danced to this lively melody. (Wszyscy tańczyli do tej żywej melodii.)
 3. playful *
 4. brisk
  • szybki, dziarski, żwawy, ożywiony (o chodzie, sposobie poruszania się)
   The pace of the group was brisk. (Tempo grupy było żwawe.)
   She was admiring his brisk movements while he was playing football. (Ona podziwiała jego szybkie ruchy, kiedy on grał w piłkę nożną.)
 5. jaunty
 6. lusty
 7. perky
 8. sprightly , także: spritely
 9. pert
 10. zippy
 11. spry
 12. high-spirited
  • żwawy, żywy (o osobie, o koniu)
 13. nippy informal
 14. tripping
 15. light-footed
 16. alacritous
 17. janty
 18. yare
 19. perkish
 20. canty
 21. slippy
 22. light-heeled   old-fashioned
 23. jivey
 1. brisk walk

Powiązane zwroty — "żwawy"

przysłówek
żwawo = briskly +10 znaczeń
inne
żwawo = at a cracking pace +1 znaczenie
wykrzyknik
przymiotnik
rzeczownik

"żwawy" — Słownik kolokacji angielskich

brisk walk kolokacja
 1. brisk przymiotnik + walk rzeczownik = żwawy, energiczny chód
  Bardzo silna kolokacja

  I do a 15minute brisk walk to the bus stop.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo