BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ożywiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ożywiony" po polsku

ożywiony

przymiotnik
 1. active ***
  • żywy, ożywiony
   Their conversation was active and loud. (Ich rozmowa była ożywiona i głośna.)
   All yogurts have active bacteria culture. (Wszystkie jogurty zawierają żywe kultury bakterii.)
 2. heated *
 3. animated *
  • ożywiony, rozogniony (np. rozmowa, dyskusja)
  • ożywiony (np. dyskusja, konwersacja)
 4. brisk
  • szybki, dziarski, żwawy, ożywiony (o chodzie, sposobie poruszania się)
   The pace of the group was brisk. (Tempo grupy było żwawe.)
   She was admiring his brisk movements while he was playing football. (Ona podziwiała jego szybkie ruchy, kiedy on grał w piłkę nożną.)
  • ożywiony, szybki (o handlu, o biznesie)
   Our business is quite brisk, we have many customers. (Nasz biznes jest dość ożywiony, mamy wielu klientów.)
   Their sales are very brisk. (Ich sprzedaż jest bardzo szybka.)
 5. restored
 6. lively *
 7. spirited
 8. hot , **** , także: hawt American English dialect
  • gorący, ożywiony (np. o dyskusji)
   The discussion was very hot. (Dyskusja była bardzo ożywiona.)
   We engaged in a hot conversation. (Zajęliśmy się ożywioną rozmową.)
 9. buzzing
 10. bubbling
 11. keen *
 12. astir
 13. alacritous
 14. invigorated
 15. inspiriting  
czasownik
 1. boost **
  • pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać [TRANSITIVE]
   to help to increase something
   Coffee boosted my energy level. (Kawa zwiększyła mój poziom energii.)
   The promotion of our city boosted tourism in this region. (Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.)
   It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time. (Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.)
   We must also boost opportunities for young people. (Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.)
   Chocolate always boosts my mood. (Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.)
 2. activate *
 3. revitalize , revitalise British English
 4. brighten *
 5. resurrect
 6. relive
 7. prompt **   [TRANSITIVE]
 8. rekindle
 9. reinvigorate
 10. resuscitate
 11. galvanize , galvanise British English
 12. liven , liven up  
 13. exhilarate  
 14. vitalize , vitalise British English
 15. vivify  
 16. revivify
 17. innerve
phrasal verb
 1. brighten up
czasownik
 1. brisk
  • ożywiać, ożywić (np. atmosferę)
   She is a person who brisks the atmosphere. (Ona jest osobą, która ożywia atmosferę.)
   I will brisk this company! (Ożywię to towarzystwo!)
 2. ginger informal ** , ginger up
  • ożywić (np. atmosferę)
   I have to ginger up the atmosphere. (Muszę ożywić atmosferę.)
 3. animate
 4. enliven
  • ożywiać, ożywić (np. pokój, przemowę)
   I will enliven my speech with a joke. (Ożywię moją przemowę żartem.)
   The lights enlivened the room. (Światełka ożywiły pokój.)
 5. rouse
 6. come alive
 7. rejuvenate
 8. invigorate
 9. inspirit , także: enspirit
phrasal verb
 1. brisk up
 2. zing up
 3. juice up
rzeczownik
 1. bring alive   informal
idiom
 1. jazz somebody up  
  The drink he gave me jazzed me up. (Drink, który mi podał, ożywił mnie.)
  Let the music jazz them up. (Pozwól muzyce ożywić ich.)
czasownik
 1. come alive
phrasal verb
 1. warm up *

Powiązane zwroty — "ożywiony"

rzeczownik
czasownik
żywić = maintain +4 znaczenia
trajkotać (mówić w ożywiony sposób) = chirp
przymiotnik
przysłówek

powered by  eTutor logo