Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"ożywiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ożywiony" po polsku

ożywiony

przymiotnik
 1. active ***
  • żywy, ożywiony
   Their conversation was active and loud. (Ich rozmowa była ożywiona i głośna.)
   All yogurts have active bacteria culture. (Wszystkie jogurty zawierają żywe kultury bakterii.)
 2. heated *
 3. animated *
  • ożywiony, rozogniony (np. rozmowa, dyskusja)
  • ożywiony (np. dyskusja, konwersacja)
 4. brisk
  • szybki, dziarski, żwawy, ożywiony (o chodzie, sposobie poruszania się)
   The pace of the group was brisk. (Tempo grupy było żwawe.)
   She was admiring his brisk movements while he was playing football. (Ona podziwiała jego szybkie ruchy, kiedy on grał w piłkę nożną.)
  • ożywiony, szybki (o handlu, o biznesie)
   Our business is quite brisk, we have many customers. (Nasz biznes jest dość ożywiony, mamy wielu klientów.)
   Their sales are very brisk. (Ich sprzedaż jest bardzo szybka.)
 5. restored
 6. lively *
 7. spirited
 8. hot , **** , także: hawt AmE dialekt
  • gorący, ożywiony (np. o dyskusji)
   The discussion was very hot. (Dyskusja była bardzo ożywiona.)
   We engaged in a hot conversation. (Zajęliśmy się ożywioną rozmową.)
 9. buzzing
 10. bubbling
 11. keen *
 12. astir
 13. alacritous
 14. invigorated
 15. inspiriting  
czasownik
 1. boost **
  • pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać [przechodni]
   to help to increase something
   Coffee boosted my energy level. (Kawa zwiększyła mój poziom energii.)
   The promotion of our city boosted tourism in this region. (Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.)
   It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time. (Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.)
   We must also boost opportunities for young people. (Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.)
   Chocolate always boosts my mood. (Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.)
 2. activate *
 3. revitalize , revitalise BrE
 4. brighten *
 5. resurrect
 6. relive
 7. rekindle
 8. reinvigorate
 9. resuscitate
 10. galvanize , galvanise BrE
 11. liven , liven up  
 12. exhilarate  
 13. vitalize , vitalise BrE
 14. vivify  
 15. revivify
 16. innerve
phrasal verb
 1. brighten up
 2. zing up
czasownik
 1. brisk
  • ożywiać, ożywić (np. atmosferę)
   She is a person who brisks the atmosphere. (Ona jest osobą, która ożywia atmosferę.)
   I will brisk this company! (Ożywię to towarzystwo!)
 2. ginger potocznie ** , ginger up
  • ożywić (np. atmosferę)
   I have to ginger up the atmosphere. (Muszę ożywić atmosferę.)
 3. animate
 4. enliven
  • ożywiać, ożywić (np. pokój, przemowę)
   I will enliven my speech with a joke. (Ożywię moją przemowę żartem.)
   The lights enlivened the room. (Światełka ożywiły pokój.)
 5. rouse
 6. come alive
 7. rejuvenate
 8. invigorate
 9. inspirit , także: enspirit
phrasal verb
 1. brisk up
 2. juice up
rzeczownik
 1. bring alive   potocznie
idiom
 1. jazz somebody up  
  The drink he gave me jazzed me up. (Drink, który mi podał, ożywił mnie.)
  Let the music jazz them up. (Pozwól muzyce ożywić ich.)
czasownik
 1. come alive
phrasal verb
 1. warm up *
czasownik
 1. rally **
 2. come to life
phrasal verb
 1. perk up   potocznie

Powiązane zwroty — "ożywiony"

rzeczownik
czasownik
żywić = maintain +4 znaczenia
trajkotać (mówić w ożywiony sposób) = chirp
przymiotnik
przysłówek