KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"ożywić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ożywić coś" po polsku

czasownik
 1. brisk
  • ożywiać, ożywić (np. atmosferę)
   She is a person who brisks the atmosphere. (Ona jest osobą, która ożywia atmosferę.)
   I will brisk this company! (Ożywię to towarzystwo!)
 2. ginger informal ** , ginger up
  • ożywić (np. atmosferę)
   I have to ginger up the atmosphere. (Muszę ożywić atmosferę.)
 3. animate
 4. enliven
  • ożywiać, ożywić (np. pokój, przemowę)
   I will enliven my speech with a joke. (Ożywię moją przemowę żartem.)
   The lights enlivened the room. (Światełka ożywiły pokój.)
 5. rouse
 6. come alive
 7. rejuvenate
 8. invigorate
 9. inspirit , także: enspirit
phrasal verb
 1. brisk up
 2. zing up
 3. juice up
rzeczownik
 1. bring alive   informal
idiom
 1. jazz somebody up  
  The drink he gave me jazzed me up. (Drink, który mi podał, ożywił mnie.)
  Let the music jazz them up. (Pozwól muzyce ożywić ich.)
czasownik
 1. boost **
  • pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać [TRANSITIVE]
   to help to increase something
   Coffee boosted my energy level. (Kawa zwiększyła mój poziom energii.)
   The promotion of our city boosted tourism in this region. (Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.)
   It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time. (Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.)
   We must also boost opportunities for young people. (Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.)
   Chocolate always boosts my mood. (Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.)
 2. activate *
 3. revitalize , revitalise British English
 4. brighten *
 5. resurrect
 6. relive
 7. prompt **   [TRANSITIVE]
 8. rekindle
 9. reinvigorate
 10. resuscitate
 11. galvanize , galvanise British English
 12. liven , liven up  
 13. exhilarate  
 14. vitalize , vitalise British English
 15. vivify  
 16. revivify
 17. innerve
phrasal verb
 1. brighten up
czasownik
 1. come alive
phrasal verb
 1. warm up *

Powiązane zwroty — "ożywić coś"

rzeczownik
życie = life +3 znaczenia
ożywienie = activity +14 znaczeń
ożywianie = stimulation +1 znaczenie
czasownik
przymiotnik
ożywiony = active +14 znaczeń
idiom
phrasal verb
inne
Zobacz także: ożywianie się

powered by  eTutor logo