ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"rally" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rally" po angielsku

rally **

rzeczownik
 1. zbiórka (zwolenników lub przeciwników czegoś), zgromadzenie ludzi (we wspólnym celu), wiec [COUNTABLE]
  She attended an anti-government rally. (Ona uczestniczyła w antyrządowym zgromadzeniu.)
  He made many promises at his presidential rally. (On złożył dużo obietnic na swoim wiecu prezydenckim.)
  zobacz także: awareness rally
 2. zjazd, rajd (samochodowy) [COUNTABLE]
  His car broke down and he didn't even finish the rally. (Jego samochód się zapsuł i nawet nie skończył rajdu.)
  He won a motorcycle rally. (On zwyciężył w rajdzie motocyklowym.)
 3. powrót do zdrowia, dojście do siebie (po chorobie)
  He made an unexpected rally after the surgery. (On nieoczekiwanie wrócił do zdrowia po operacji.)
  I was very happy when I heard about your rally. (Bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem o twoim powrocie do zdrowia.)
 4. ożywienie się (rynku), pójście w górę (akcji)
 5. szybka wymiana uderzeń (w tenisie) [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zbierać się (w jakimś celu), jednoczyć się (dla sprawy) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I have no doubt that many supporters will rally to my defense. (Nie mam wątpliwości, że wielu moich popleczników zbierze się, żeby stanąć w mej obronie.)
  They had to rally and fight for their rights. (Musieli zjednoczyć się i walczyć o swoje prawa.)
 2. powracać do zdrowia, dochodzić do siebie (po chorobie) [INTRANSITIVE]
  After this treatment, she should rally quite rapidly. (Po tym leczeniu ona powinna całkiem szybko dojść do zdrowia.)
  Don't worry, she'll rally really soon. (Nie martw się, ona wkrótce powróci do zdrowia.)
 3. ożywiać się (o rynku), iść w górę (o akcjach), zwyżkować [INTRANSITIVE]
 4. otrząsać się (po porażce) [INTRANSITIVE]
  You have to rally, you didn't win but you were great anyway. (Musisz się otrząsnąć, nie wygrałeś, ale i tak byłeś świetny.)
  He may be sad now but I believe he'll rally soon. (Może i teraz jest smutny, ale wierzę, że wkrótce się otrząśnie.)
 5. szydzić (z czegoś), żartować (z kogoś) [TRANSITIVE]
  He always rallies redheads. (On zawsze szydzi z rudych ludzi.)
  Don't rally her. She has no sense of humour and she won't understand. (Nie żartuj z niej. Nie ma poczucia humoru i nie zrozumie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. rajdowy
  He's driving a rally car. (On kieruje samochodem rajdowym.)

powered by  eTutor logo