"ożywiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ożywiać" po polsku

ożywiać

czasownik
 1. boost **
  • pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać [przechodni]
   to help to increase something
   Coffee boosted my energy level. (Kawa zwiększyła mój poziom energii.)
   The promotion of our city boosted tourism in this region. (Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.)
   It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time. (Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.)
   We must also boost opportunities for young people. (Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.)
   Chocolate always boosts my mood. (Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.)
 2. brisk
  • ożywiać, ożywić (np. atmosferę)
   She is a person who brisks the atmosphere. (Ona jest osobą, która ożywia atmosferę.)
   I will brisk this company! (Ożywię to towarzystwo!)
 3. activate *
 4. revitalize , revitalise BrE
 5. brighten *
 6. resurrect
 7. animate
 8. relive
 9. enliven
  • ożywiać, ożywić (np. pokój, przemowę)
   I will enliven my speech with a joke. (Ożywię moją przemowę żartem.)
   The lights enlivened the room. (Światełka ożywiły pokój.)
 10. rekindle
 11. reinvigorate
 12. resuscitate
 13. invigorate
 14. galvanize , galvanise BrE
 15. liven , liven up  
 16. exhilarate  
 17. inspirit , także: enspirit
 18. vitalize , vitalise BrE
 19. vivify  
 20. revivify
 21. innerve
phrasal verb
 1. brighten up
 2. zing up
idiom
 1. raise from the dead
czasownik
 1. ginger potocznie ** , ginger up
  • ożywić (np. atmosferę)
   I have to ginger up the atmosphere. (Muszę ożywić atmosferę.)
 2. rouse
 3. come alive
 4. rejuvenate
phrasal verb
 1. brisk up
 2. juice up
phrasal verb
 1. warm up *
czasownik
 1. rally **
 2. come to life
phrasal verb
 1. perk up   potocznie

Powiązane zwroty — "ożywiać"

rzeczownik
życie = life +2 znaczenia
ożywienie = activity +7 znaczeń
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
żywy = alive +23 znaczenia
ożywiony = heated +8 znaczeń
idiom