Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"żyć czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żyć czymś" po polsku

czasownik
 1. live *****   [nieprzechodni]
  I can't live without you. (Nie mogę bez ciebie żyć.)
  He lived to the age of 83. (On żył 83 lata.)
  How long will he live? (Jak długo on będzie żył?)
 2. be around ** , be about BrE *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
phrasal verb
 1. live on **

żyć czymś

idiom
 1. live and breathe something
  • żyć czymś (np. muzyką, swoją pracą, dziećmi)
obrazek do "life" po polsku English: Redheaded child obrazek do "life" po polsku
rzeczownik
 1. life *****
  • życie (okres pomiędzy narodzinami a śmiercią) [policzalny lub niepoliczalny]
   I've known her all my life. (Znam ją przez całe swoje życie.)
   Her life changed when her first baby was born. (Jej życie się zmieniło, kiedy urodziło się jej pierwsze dziecko.)
   It was one of the best days of my life. (To był jeden z najlepszych dni mojego życia.)
  • życie (np. morskie) [policzalny]
   There's this starfish that's killing the marine life. (Jest taka rozgwiazda, która niszczy życie morskie.)
   I was watching this marine life documentary. (Oglądałem taki dokument o życiu morskim.)
   How little we know what a human life really is. (Cóż my tak naprawdę wiemy o życiu ludzkim.)
  • życie, istnienie (osoby) [policzalny]
   Two more human lives lost. (Kolejne dwa ludzkie istnienia stracone.)
   History will prove that it was worth every life lost. (Historia dowiedzie, że to było warte każdego straconego życia.)
  • życie (sposób życia, np. wystawne) [policzalny lub niepoliczalny]
   It all seems like a very exciting life. (To wszystko wygląda na bardzo ekscytujące życie.)
   You'll always live a full and rich life. (Zawsze będziesz żyć pełnym i bogatym życiem.)
  • życie (energia, ruch, np. oznaki życia) [niepoliczalny]
   Extensive research was never carried out on signs of life in the snow. (Nigdy nie przeprowadzono zakrojonych na szeroką skalę badań ewentualnych form życia w śniegu.)
   I see some signs of life. (Widzę oznaki życia.)
  • werwa, energia, witalność, życie [niepoliczalny]
   Despite the illness he's got so much life in him! (Pomimo choroby, jest w nim tyle energii!)
   He was always full of life. (On był zawsze pełen życia.)
 2. lifetime **
 3. your time *  
  You have to live your time the best you can. (Musisz przeżyć swoje życie najlepiej, jak możesz.)
 4. mortal coil
obrazek do "live alone" po polsku
 1. live alone

powered by  eTutor logo