GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"wzmacniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzmacniać" po polsku

wzmacniać

czasownik
 1. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
  • wzmacniać, uwydatniać (np. smak) [przechodni]
   Add some sauce to enhance the taste of the meat. (Dodaj trochę sosu, żeby uwydatnić smak mięsa.)
 2. tone *** , tone up
  • wzmacniać, wzmocnić (np. mięśnie, ciało)
   I need to tone my muscles. (Muszę wzmocnić moje mięśnie.)
   She goes to the gym to tone up her body. (Ona chodzi na siłownię, aby wzmacniać swoje ciało.)
 3. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 4. lace *
  • zaprawiać, wzmacniać
   Their story is laced with irony. (Ich historia jest zaprawiona ironią.)
   She laces her tea with vodka. (Ona zaprawia swoją herbatę wódką.)
 5. tighten **
  • wzmacniać (np. środki), zaostrzać (np. przepisy) [przechodni]
   The city tightened the regulations. (Miasto zaostrzyło przepisy.)
 6. strengthen **
  • wzmacniać (np. wartość waluty), umacniać (np. gospodarkę) [przechodni]
   This company will strengthen our local economy. (Ta firma umocni naszą lokalną gospodarkę.)
 7. intensify *
 8. bolster *
  • wzmocnić, wzmacniać (np. gospodarkę)
   Then there is the question of how to bolster our sovereignty. (Kolejną kwestią jest wzmacnianie naszej suwerenności.)
   We need to bolster our defenses in preparation for the incoming war. (Musimy wzmocnić nasze systemy obronne w przygotowaniu na nadchodzącą wojnę.)
 9. amplify
 10. energize AmE , energise BrE
 11. magnify  
  The hot summer magnified the tensions in the community. (Gorące lato wzmocniło konflikty w społeczeństwie.)
 12. buttress
 13. toughen
 14. fortify
 15. reinvigorate
 16. reassert
 17. underpin
 18. toughen up
 19. upbuild
phrasal verb
 1. build up **
 2. fade in
phrasal verb
 1. firm something up
czasownik
 1. back *****
  • podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić [przechodni]
   This fixing backs this wall. (To umocowanie wzmacnia tę ścianę.)
   This tree is so old - I have to back it. (To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.)
 2. empower * , także: impower
  • wzmocnić, wzmacniać pozycję (np. polityczną)
   New regulations empower the position of current employees. (Nowe przepisy wzmacniają pozycję obecnych pracowników.)
 3. brace **
 4. harden *
 5. rivet
 6. undergird
 7. gather force
 8. eke
phrasal verb
 1. fade something in
 2. beef something up

"wzmacniać" — Słownik kolokacji angielskich

fade in kolokacja
 1. fade czasownik + in przyimek = wzmacniać, rozjaśniać (np. dźwięk, obraz)
  Bardzo silna kolokacja

  Her eyes are blue like every member of our family's, but their color seems to have faded in the past five or six years.

  Podobne kolokacje: