"wzmocnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzmocnienie" po polsku

wzmocnienie

rzeczownik
 1. reinforcement *
  • wzmocnienie (oddziałów), zasilanie (wojsk)
   I've called in military reinforcement to back up our operation. (Poprosiłem o wojskowe wsparcie dla naszej operacji.)
   zobacz także: reinforcements
  • zachęta, wzmocnienie, motywowanie (kogoś)
   The program is based on positive reinforcement. (Program opiera się na pozytywnym wzmocnieniu.)
 2. consolidation *
  • utrwalenie, umocnienie, wzmocnienie
   The talks have resulted in consolidation of our alliance. (Rozmowy zaowocowały wzmocnieniem naszego sojuszu.)
   A real effort needs to be made towards consolidation of the European Union. (Rzeczywiste starania na rzecz wzmocnienia Unii Europejskiej muszą zostać podjęte.)
 3. gain ****  
 4. empowerment *  
  The conflict in the area has contributed to the empowerment of our country's political position. (Konflikt na tym obszarze przyczynił się do wzmocnienia pozycji politycznej naszego kraju.)
 5. booster *
 6. buff *
 7. amplification
 8. intensification
 9. bracing
 10. hardening
 11. potentiation
 12. power-up   [policzalny]
 13. undergirding
 14. intensifying
 15. energising BrE , energizing AmE
 16. bolstering
 17. empowering , także: impowering
 18. reasserting
 19. rivetting
czasownik
 1. toning
czasownik
 1. tone *** , tone up
  • wzmacniać, wzmocnić (np. mięśnie, ciało)
   I need to tone my muscles. (Muszę wzmocnić moje mięśnie.)
   She goes to the gym to tone up her body. (Ona chodzi na siłownię, aby wzmacniać swoje ciało.)
 2. back *****
  • podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić [przechodni]
   This fixing backs this wall. (To umocowanie wzmacnia tę ścianę.)
   This tree is so old - I have to back it. (To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.)
 3. intensify *
 4. bolster *
  • wzmocnić, wzmacniać (np. gospodarkę)
   Then there is the question of how to bolster our sovereignty. (Kolejną kwestią jest wzmacnianie naszej suwerenności.)
   We need to bolster our defenses in preparation for the incoming war. (Musimy wzmocnić nasze systemy obronne w przygotowaniu na nadchodzącą wojnę.)
 5. empower * , także: impower
 6. amplify
 7. energize AmE , energise BrE
 8. brace **
 9. harden *
 10. buttress
 11. reassert
 12. rivet
 13. undergird
 14. gather force
 15. eke
czasownik
 1. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
 2. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 3. lace *
  • zaprawiać, wzmacniać
   Their story is laced with irony. (Ich historia jest zaprawiona ironią.)
   She laces her tea with vodka. (Ona zaprawia swoją herbatę wódką.)
 4. tighten **
 5. strengthen **
  • wzmacniać (np. wartość waluty), umacniać (np. gospodarkę) [przechodni]
   This company will strengthen our local economy. (Ta firma umocni naszą lokalną gospodarkę.)
 6. magnify  
  The hot summer magnified the tensions in the community. (Gorące lato wzmocniło konflikty w społeczeństwie.)
 7. toughen
 8. fortify
 9. reinvigorate
 10. underpin
 11. toughen up
 12. upbuild
phrasal verb
 1. build up **
 2. fade in
phrasal verb
 1. firm something up
phrasal verb
 1. fade something in
 2. beef something up

powered by  eTutor logo