BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wzmocnić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzmocnić" po polsku

wzmocnić

czasownik
 1. tone *** , tone up
  • wzmacniać, wzmocnić (np. mięśnie, ciało)
   I need to tone my muscles. (Muszę wzmocnić moje mięśnie.)
   She goes to the gym to tone up her body. (Ona chodzi na siłownię, aby wzmacniać swoje ciało.)
 2. back *****
  • podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić [przechodni]
   This fixing backs this wall. (To umocowanie wzmacnia tę ścianę.)
   This tree is so old - I have to back it. (To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.)
 3. intensify *
 4. bolster *
  • wzmocnić, wzmacniać (np. gospodarkę)
   Then there is the question of how to bolster our sovereignty. (Kolejną kwestią jest wzmacnianie naszej suwerenności.)
   We need to bolster our defenses in preparation for the incoming war. (Musimy wzmocnić nasze systemy obronne w przygotowaniu na nadchodzącą wojnę.)
 5. empower * , także: impower
 6. amplify
 7. energize AmE , energise BrE
 8. brace **
  • wzmocnić, umacniać (uczynić stabilniejszym, mocniejszym)
 9. harden *
 10. buttress
 11. reassert
 12. rivet
 13. undergird
 14. gather force
 15. eke
phrasal verb
 1. fade something in
 2. beef something up
czasownik
 1. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
 2. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 3. lace *
  • zaprawiać, wzmacniać
   Their story is laced with irony. (Ich historia jest zaprawiona ironią.)
   She laces her tea with vodka. (Ona zaprawia swoją herbatę wódką.)
 4. tighten **
 5. strengthen **
  • wzmacniać (np. wartość waluty), umacniać (np. gospodarkę) [przechodni]
   This company will strengthen our local economy. (Ta firma umocni naszą lokalną gospodarkę.)
 6. magnify  
  The hot summer magnified the tensions in the community. (Gorące lato wzmocniło konflikty w społeczeństwie.)
 7. toughen
 8. fortify
 9. reinvigorate
 10. underpin
 11. toughen up
 12. upbuild
phrasal verb
 1. build up **
 2. fade in
phrasal verb
 1. firm something up

powered by  eTutor logo