PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"podnosić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podnosić" po polsku

podnosić

obrazek do "lift" po polsku obrazek do "hoist" po polsku
czasownik
 1. lift **** , lift up
  • dźwigać, podnosić, unosić, podźwignąć [przechodni]
   He lifted the heavy box. (On podniósł ciężkie pudło.)
   She lifted her head listening attentively. (Ona podniosła głowę, słuchając z uwagą.)
   Lift me up one more time. (Podnieś mnie jeszcze raz.)
 2. raise *****
  • wznosić, podnosić [przechodni]
   He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
   Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
  • podnosić, poruszać (temat) [przechodni]
   I need to raise this subject at the meeting. (Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.)
   Don't raise that subject. It is rather thorny. (Nie poruszaj tego tematu. Jest on raczej drażliwy.)
  • przebijać, podnosić, podbijać (np. stawkę) [przechodni]
   I'm raising the stakes. (Przebijam stawkę.)
   He raised my offer and won the auction. (Przebił moją ofertę i wygrał aukcję.)
 3. up *****
 4. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
  • podnosić (np. wartość, cenę) [przechodni]
   We have to buy a new radio to enhance the value of our car. (Musimy kupić nowe radio, żeby podnieść wartość naszego samochodu.)
 5. boost **
  • podnosić, podsadzać  AmE [przechodni]
   Her daughter wanted a cookie from the table so she boosted her. (Jej córka chciała ciasteczko ze stołu, więc ona ją podsadziła.)
   He boosted her so that she could see the stage. (On podniósł ją, aby mogła zobaczyć scenę.)
 6. rear ***
  • wznosić, podnosić (np. łeb)
   The cow reared its head and looked at me. (Krowa podniosła łeb i popatrzyła na mnie.)
   I entered the stable and all the horses reared their heads. (Wszedłem do stajni i wszystkie konie podniosły swe łby.)
  • stawiać (pionowo), podnosić (do pionu) przestarzale [przechodni]
 7. cock , *
  • podnosić (np. głowę)
   He cocked his head to see what was happening up there. (On podniósł głowę, żeby zobaczyć co się tam dzieje.)
  • podnosić (rondo kapelusza)
 8. hoist * , hoist up
 9. escalate *
 10. heave *
 11. heighten *
 12. hoist * , także: heeze BrE dialekt
 13. crane **
  • podnosić (za pomocą dźwigu)
 14. elevate *
 15. trice
 16. take *****
 17. uprate
  • podnosić (wartość)
 18. upraise
 19. move upwards
 20. uprear
 21. hoise
phrasal verb
 1. push up
 2. stick up
  • wznosić, podnosić [przechodni]
   He stuck up his hands so that they could pull him out of the water. (Podniósł ręce, dzięki czemu mogli wyciągnąć go z wody.)
 3. ramp up
czasownik
 1. bolster *
 2. weigh ***
 3. uplift
 4. uprise
 5. bouse , także: bowse
phrasal verb
 1. sway up
phrasal verb
 1. stand up ***
 2. get up ***
 3. ride up
  • unosić się, podnosić się
   Her skirt was riding up with wind. (Jej spódniczka unosiła się wraz z wiatrem.)
   The balloon rode up and it disappeared from sight. (Balon się uniósł i straciliśmy go z oczu.)
czasownik
 1. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [nieprzechodni]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 2. run high
idiom
 1. be on the rise

Powiązane zwroty — "podnosić"

czasownik
motywować (podnosić motywację) = motivate
nosić = carry +4 znaczenia
przynosić = bring +4 znaczenia
przenosić = move +7 znaczeń
wynosić = total +1 znaczenie
odnosić = derive +1 znaczenie
donosić = report +3 znaczenia
ponosić = bear +1 znaczenie
znosić = endure +7 znaczeń
wznosić = rear , rear up +2 znaczenia
phrasal verb
inne

"podnosić" — Słownik kolokacji angielskich

lift up kolokacja
 1. lift czasownik + up particle = dźwigać, podnosić, unosić, podźwignąć
  Bardzo silna kolokacja

  She saw blood, then ran over to him and lifted up his head.

  Podobne kolokacje:
stick up kolokacja
 1. stick czasownik + up particle = wznosić, podnosić
  Bardzo silna kolokacja

  They stuck up two or three feet in the air.

  Podobne kolokacje:
push up kolokacja
 1. push czasownik + up particle = podnosić, podwyższać (np. cenę)
  Bardzo silna kolokacja

  He pushed himself up again, watching me with hard eyes.

  Podobne kolokacje:
move upwards kolokacja
 1. move czasownik + upwards przysłówek = podnosić, przesuwać się w górę
  Luźna kolokacja

  "So we start with the low end of the market and move upwards."