KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"znikać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znikać" po polsku

znikać

obrazek do "vanish" po polsku
czasownik
 1. disappear ***
  • znikać, zniknąć [nieprzechodni]
   He disappeared immediately afterwards. (On zniknął natychmiast po tym.)
   The picture disappeared from the screen. (Obraz zniknął z ekranu.)
   link synonimy: vanish, go
 2. vanish ** , także: evanish
  • znikać, pierzchnąć [nieprzechodni]
   The smile on her face vanished. (Uśmiech na jej twarzy znikł.)
   I haven't heard of him since he vanished. (Nie słyszałem o nim odkąd zniknął.)
   link synonim: disappear
 3. fade ** , fade away
  • znikać, gasnąć, rozmywać się [nieprzechodni]
   Some people are easy to remember, but others sort of fade into the background. (Niektórzy ludzie są łatwi do zapamiętania, ale inni tak jakby znikają w tle.)
   The images started to fade away and everything around me turned black. (Obrazy zaczęły się rozmywać i wszystko wokół mnie stało się czarne.)
 4. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [nieprzechodni]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 5. melt **
 6. pass , *****
  • znikać, kończyć się [nieprzechodni]
   This chance has passed. (Ta okazja zniknęła.)
   Your fame will pass one day and you'll regret rejecting my love. (Twoja sława pewnego dnia się skończy i będziesz żałowała odrzucenia mojej miłości.)
 7. scram
 8. bounce **
  • wybywać, znikać, zmywać się  AmE slang [nieprzechodni]
   I have to bounce, I have to be at home in 10 minutes. (Muszę się zmywać, muszę być w domu za 10 minut.)
   She couldn't stay, she only gave me a present and bounced. (Nie mogła zostać, dała mi tylko prezent i wybyła.)
   I think you should bounce, it is not safe in here. (Myślę, że powinieneś znikać, tutaj nie jest bezpiecznie.)
 9. go , *****   [nieprzechodni]
  link synonim: disappear
 10. choof off
phrasal verb
 1. go away **
  • znikać, odchodzić (np. złe emocje)
   I hope that my happiness won't go away tomorrow. (Mam nadzieję, że moje szczęście jutro nie zniknie.)
   Suddenly all my anger went away. (Nagle cały mój gniew odszedł.)
 2. melt away
 3. clear up
 4. make off
 5. fly off
idiom
 1. head south
 2. do a fade , take a fade
 3. breeze off
  • spadać, znikać, lecieć slang
   I have to breeze off, bye! (Muszę lecieć, pa!)
   He breezed off without saying goodbye. (On zniknął bez pożegnania.)
czasownik
 1. die *****
  • zniknąć, zaniknąć, zginąć (np. uczucie) [nieprzechodni]
   Their love died with the distance between them. (Ich miłość zginęła przez dystans między nimi.)
   The feelings I have for you will never die. (Uczucia, którymi cię darzę, nigdy nie zaginą.)
 2. walk , *****    BrE potocznie
  You annoy me, you need to walk. (Denerwujesz mnie, musisz zniknąć.)
  I said goodbye to him and he walked. (Pożegnałam się z nim i zniknął.)
 3. immerge
 4. take a hike
phrasal verb
 1. toddle off

"znikać" — Słownik kolokacji angielskich

fade away kolokacja
 1. fade czasownik + away przysłówek = znikać, gasnąć, rozmywać się
  Bardzo silna kolokacja

  On the other hand, a lot of things have faded away.

melt away kolokacja
 1. melt czasownik + away przysłówek = znikać, rozpływać się
  Bardzo silna kolokacja

  A half century melted away, and they were all 18 again.

  Podobne kolokacje:
make off kolokacja
 1. make czasownik + off particle = znikać, uciekać
  Bardzo silna kolokacja

  The young man made off at once, half running along the road to the town.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo