"quickly fade" — Słownik kolokacji angielskich

quickly fade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko przygaśnij
  1. fade czasownik + quickly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Today, however, many of them hope the issue will quickly fade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo