"grow quickly" — Słownik kolokacji angielskich

grow quickly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urośnij szybko
  1. grow czasownik + quickly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The number of people living in the city kept growing quickly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo