"quickly turn" — Słownik kolokacji angielskich

quickly turn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko obróć się
  1. turn czasownik + quickly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Feeling better, he quickly turned his attention back to the action.