Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"turn slowly" — Słownik kolokacji angielskich

turn slowly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obróć się wolno
  1. turn czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He slowly turned his attention back to the first young man.

powered by  eTutor logo