"walk slowly" — Słownik kolokacji angielskich

walk slowly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź wolnym krokiem
  1. walk czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He walked slowly over to the low wall and looked out across the water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo