"rise slowly" — Słownik kolokacji angielskich

rise slowly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrośnij wolno
  1. rise czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The girl rose slowly to her feet and came toward him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo