"grow stronger" — Słownik kolokacji angielskich

grow stronger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mężniej
  1. grow czasownik + strong przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    She quickly grew strong again and was out of the hospital in a few days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo