"slowly fade" — Słownik kolokacji angielskich

slowly fade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolno przygaśnij
  1. fade czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Then he'd watch the light slowly fade out of her beautiful brown eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo