"gradually fade" — Słownik kolokacji angielskich

gradually fade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopniowo przygaśnij
  1. fade czasownik + gradually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But he gradually faded, the victim of serious personal problems.

powered by  eTutor logo