BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gradually begin" — Słownik kolokacji angielskich

gradually begin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopniowo zacznij
  1. begin czasownik + gradually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Growth gradually began in the next few years of the administration.

powered by  eTutor logo