"immediately begin" — Słownik kolokacji angielskich

immediately begin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast zacznij
  1. begin czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He immediately began to report the events of the day.

powered by  eTutor logo