"slowly begin" — Słownik kolokacji angielskich

slowly begin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolno zacznij
  1. begin czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Very slowly an idea began to form at the back of his mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo