"begin early" — Słownik kolokacji angielskich

begin early kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij wcześnie
  1. begin czasownik + early przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Games begin early in the morning and continue until dark.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo