"arrive early" — Słownik kolokacji angielskich

arrive early kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybądź wcześnie
 1. arrive czasownik + early przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  George kept talking about what might have happened had they arrived a few days earlier.

  Podobne kolokacje:
 2. arrive czasownik + early przymiotnik
  Luźna kolokacja

  During previous visits he had arrived a little early.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo