BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"leave early" — Słownik kolokacji angielskich

leave early kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij się wcześniej
 1. leave czasownik + early przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  I've decided to leave a day earlier and I let you stay longer.

 2. leave czasownik + early przymiotnik
  Luźna kolokacja

  They had to leave especially early for school, even though it is only four blocks away.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo