"gradually replaced" — Słownik kolokacji angielskich

gradually replaced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopniowo zastąpić
  1. replace czasownik + gradually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The 700-series was then gradually replaced, beginning in 1990, by the 900 series.

powered by  eTutor logo