BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"largely replaced" — Słownik kolokacji angielskich

largely replaced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dużej mierze zastąpić
  1. replace czasownik + largely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The funds were largely replaced by the public social security system in late 2008.

powered by  eTutor logo