"largely ignored" — Słownik kolokacji angielskich

largely ignored kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dużej mierze zignorować
  1. ignore czasownik + largely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The coach talked a lot and his words were largely ignored.

powered by  eTutor logo