ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"totally ignore" — Słownik kolokacji angielskich

totally ignore kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie zignoruj
  1. ignore czasownik + totally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They were off and running, while he was totally ignored.

powered by  eTutor logo