"completely ignore" — Słownik kolokacji angielskich

completely ignore kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zignoruj
  1. ignore czasownik + completely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    People she'd thought of as friends had completely ignored her.