BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"simply ignore" — Słownik kolokacji angielskich

simply ignore kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu zignoruj
  1. ignore czasownik + simply przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They were turned away or, in some cases, simply ignored.

powered by  eTutor logo