"consist largely" — Słownik kolokacji angielskich

consist largely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się w dużej mierze
  1. consist czasownik + largely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Its budget, consisting largely of state money, is $684 million.

powered by  eTutor logo