PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"spadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spadać" po polsku

spadać

obrazek do "fall" po polsku obrazek do "plummet" po polsku
czasownik
 1. fall , *****
  • spadać (z wysokości) [nieprzechodni]
   The glass fell from his hand. (Szklanka wypadła mu z ręki.)
   Jim fell and hit his head. (Jim upadł i uderzył się w głowę.)
 2. decline ***
  • spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu) [nieprzechodni]
   The salesman income has rapidly declined, and he became depressed. (Zysk sprzedawcy gwałtownie się zmniejszył, i on się przygnębił.)
   People's interest in the artist's music declined, so she decided to retire. (Zainteresowanie muzyką artystki się zmniejszyło, więc postanowiła odejść na emeryturę.)
 3. land *****   [nieprzechodni]
  He jumped out of the window and landed on bin liners. (On wyskoczył z okna i spadł na worki na śmieci.)
  The cat landed from the window. (Kot spadł z okna.)
 4. drop , *****
  • upadać, spadać [nieprzechodni]
   My favourite song dropped two slots on the top list. (Moja ulubiona piosenka spadła o dwa miejsca na top liście.)
   A lot of snow dropped today. (Dzisiaj spadło dużo śniegu.)
   link synonim: sink
  • zmniejszać się, spadać [nieprzechodni]
   Their number has dropped significantly. (Ich ilość spadła znacząco.)
   He wears gloves when the temperature drops below zero. (On nosi rękawiczki, kiedy temperatura spada poniżej zera.)
 5. plummet * , plummet down
  • runąć, spadać, obniżać się (o wartości, cenie)
   to plunge, to fall suddenly and quickly
   The prices are plummeting, so it's a good moment to buy a few shares. (Ceny spadają, więc to dobry moment, żeby kupić kilka udziałów.)
   przeciwieństwo: soar
  • runąć, spadać (z wysokości)
   The climber plummeted to the ground, but luckily he survived. (Wspinacz runął na ziemię, ale na szczęście przeżył.)
 6. slide ***
  • spaść, spadać (np. ceny) [nieprzechodni]
   The prices will slide when summer is over. (Ceny spadną, kiedy lato się skończy.)
   I'll buy this shirt when the price slides. (Kupię tę koszulę, kiedy cena spadnie.)
   The price of your book has been sliding. (Cena twojej książki spada.)
 7. dip **
  • spadać (np. o cenach, temperaturze) [nieprzechodni]
   The prices of cars dipped suddenly in June. (Ceny samochodów nagle spadły w czerwcu.)
 8. tumble **
  • spadać (o cenach) [nieprzechodni]
   Real estate prices have tumbled this year. (Ceny nieruchomości spadły w tym roku.)
 9. drop down  
 10. pitch ***
 11. bail *
  • spadać, zmyć się (wychodzić) potocznie
   This party sucks! Let's bail. (Ta impreza jest do bani! Spadajmy.)
 12. retreat **
 13. be in decline
 14. blow , ****
 15. vamoose
 16. amscray
 17. choof off
phrasal verb
 1. come down ***
  • spadać, obniżać się (np. cena)
   The prices will come down soon and then I'll buy this phone. (Ceny wkrótce spadną, a wtedy kupię ten telefon.)
   The price of oil came down significantly last year. (Cena ropy naftowej spadła znacząco w zeszłym roku.)
 2. go down ***
  • spadać (o samolocie)
   The plane has gone down and crashed. (Samolot spadł i rozbił się.)
   I will never travel by plane, I'm too scared it would go down. (Nigdy nie będę podróżować samolotem, za bardzo się boję, że mógłby spaść.)
  • spadać (np. na liście)
   Leaves go down in autumn. (Liście spadają jesienią.)
   The petals from the tulips went down, I will throw them away. (Z tulipanów spadły płatki, wyrzucę je.)
 3. fall back *
 4. fall away
 5. push off
 6. shove off
 7. nick off
 8. jet out
 9. rack off
 10. bog off
idiom
 1. shove it
  • spadać (z czymś) potocznie
   You can take your advice and shove it! (Spadaj ze swoją radą!)
 2. breeze off
  • spadać, znikać, lecieć slang
   I have to breeze off, bye! (Muszę lecieć, pa!)
   He breezed off without saying goodbye. (On zniknął bez pożegnania.)
 3. go fly a kite
 4. hit the road potocznie , także: hit the trail potocznie
 1. be on the decrease
 2. get gone
  • zwiać, spadać, zmywać się (uciec)
   I would like to get gone from this city. (Chciałbym zwiać z tego miasta.)
   Maybe we should get gone. (Może powinniśmy się zmyć.)
obrazek do "strike" po polsku Calling Balls and Strikes: A
czasownik
 1. strike ****
  • uderzyć (w coś), spaść (na coś) język pisany [przechodni]
   I've never seen lightning bolt strike so close to me. (Nigdy nie widziałem, żeby błyskawica uderzyła tak blisko mnie.)
   A brick struck her head. (Cegła spadła jej na głowę.)
   zobacz także: hit
 2. collapse ***
 3. afflict
 4. sink ***
 5. dive **
 6. take a dive , take a fall
phrasal verb
 1. fall off *
 2. come off **    BrE
 1. be tossed
czasownik
 1. fail ****
  • nie spaść (o deszczu) [nieprzechodni]
   The rains failed last year. (W zeszłym roku nie spadły deszcze.)
   Despite the weather forecast, the rain failed. (Pomimo prognozy pogody, deszcz nie spadł.)

"spadać" — Słownik kolokacji angielskich

shove off kolokacja
 1. shove czasownik + off particle = spływać, spadać, wynosić się
  Bardzo silna kolokacja

  She shoved him off, but he came at her again.

  Podobne kolokacje:
come down kolokacja
 1. come czasownik + down particle = spadać, obniżać się (np. cena)
  Bardzo silna kolokacja

  In a moment she called for him to come down.

  Podobne kolokacje:
get gone kolokacja
Popularniejsza odmiana: get going
 1. get czasownik + go czasownik = zwiać, spadać, zmywać się (uciec)
  Luźna kolokacja

  I've got to take what I can and go under deep.

  Podobne kolokacje: