ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"dotykać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotykać" po polsku

dotykać

touch screen knorekxd: Dotyk twój
czasownik
 1. touch ****
  • dotykać (częścią ciała) [TRANSITIVE]
   She touched his arm. (Ona dotknęła jego ramienia.)
   Don't touch me! (Nie dotykaj mnie!)
   Don't touch the wall with your dirty hands! (Nie dotykaj ściany brudnymi rękami!)
  • przylegać, dotykać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The wall of our house is touching the fence. (Ściana naszego domu przylega do płotu.)
   My piano touches my desk. (Moje pianino przylega do mojego biurka.)
  • dotykać, odnosić się (do czegoś) [TRANSITIVE]
   Let's not touch this subject. (Nie dotykajmy tego tematu.)
   He touched a thorny subject. (On dotknął drażliwy temat.)
   He barely touched the most important issues in his speech. (On ledwo odniósł się do najważniejszych kwestii w swojej przemowie.)
 2. feel *****
  • dotykać, macać (sprawdzać lub badać dotykiem) [TRANSITIVE]
   Can you feel my forehead? I think I have a fever. (Czy możesz dotknąć mojego czoła? Myślę, że mam gorączkę.)
   Feel my knee - you see how swollen it is? (Pomacaj moje kolano - widzisz, jakie jest spuchnięte?)
 3. hit *****
  • dotykać (wpływać negatywnie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Their stupid decisions hit me as well. (Ich głupie decyzje dotykają również i mnie.)
   The crisis will hit us all. (Kryzys dotknie nas wszystkich.)
 4. sting *
 5. dab
  • muskać, dotykać
   She dabbed at the bow in her hair. (Ona dotknęła kokardę w swoich włosach.)
 6. caress
  • dotykać, pieścić (dotykać w delikatny, romantyczny sposób, np. promienie słońca dotykające czyjejś twarzy)
 7. afflict
 8. come into contact with something

powered by  eTutor logo