PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"dotkliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotkliwy" po polsku

dotkliwy

przymiotnik
 1. bad *****
  • poważny, dotkliwy, ciężki
   They've had a bad accident. (Oni mieli poważny wypadek.)
   I had a bad headache yesterday. (Miałem wczoraj dotkliwy ból głowy.)
 2. intense ***
  • wielki, głęboki, intensywny, dotkliwy (np. smutek, żal, kolor, zimno)
   The emotional trauma must have been too intense for him. (Emocjonalny uraz musiał być dla niego zbyt dotkliwy.)
   These intense colours are too bright for a bedroom. (Te intensywne kolory są za jasne do sypialni.)
   zobacz także: hot
 3. bitter **
  • gorzki, dotkliwy (np. porażka, cios)
   We all know that from bitter experience. (Wszyscy wiemy to z gorzkich doświadczeń.)
   It was a bitter failure but you shouldn't give up. (To była gorzka porażka, ale nie powinnaś się poddawać.)
 4. acute *
 5. poignant
  • dojmujący, dotkliwy (np. ból)
   Scars on his wrist are a poignant reminder of his difficult adolescence. (Blizny na nadgarstku są dotkliwym przypomnieniem jego trudnego dorastania.)
 6. shrewd
  • ostry (np. mróz), dotkliwy (np. wiatr)
 7. racking
  • dręczący, przysparzający cierpień, dotkliwy (ból, płacz, lament, emocja)
   Due to her disease, she has been experiencing fits of racking pain. (Z powodu choroby doświadcza napadów dotkliwego bólu.)
 8. afflictive , także: afflicting

Powiązane zwroty — "dotkliwy"

czasownik
rzeczownik
dotyk = touch +2 znaczenia
dotkliwość = severity +2 znaczenia
przysłówek
dotkliwie = badly +5 znaczeń
inne