Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"dotyk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotyk" po polsku

dotyk

rzeczownik
 1. touch ****
  • dotyk [niepoliczalny]
   I like your touch. (Lubię twój dotyk.)
   I miss the touch of your skin. (Tęsknię za dotykiem twojej skóry.)
   The touch of their hands was soft but unpleasant. (Dotyk ich rąk był miękki ale nieprzyjemny.)
  • dotyk (jak się coś odczuwa) [policzalny]
   Your dress is very soft to the touch. (Twoja sukienka jest bardzo miękka w dotyku.)
   His hands were very rough to the touch. (Jego ręce były szorstkie w dotyku.)
 2. feel *****
  • dotyk (fizyczne odczucie, gdy dotykamy czegoś) [tylko liczba pojedyncza]
   I like the feel of your hand. (Lubię dotyk twojej dłoni.)
  • dotyk (zmysł dotyku) [niepoliczalny]
   You can tell it is leather by the feel. (Możesz powiedzieć po dotyku, że to skóra.)
 3. feeling ****  
  I miss the feeling of your skin, when can we meet? (Tęsknię za dotykiem twojej skóry, kiedy możemy się spotkać?)
  The feeling of my dog's fur always makes me feel so warm. (Dotyk futerka mojego psa zawsze sprawia, że robi mi się ciepło.)

Powiązane zwroty — "dotyk"

rzeczownik
wrażliwość (na dotyk) = tenderness +1 znaczenie
dotknięcie = dab +2 znaczenia
czasownik
przymiotnik
dotkliwy = bad +7 znaczeń
dotykowy = tactile +3 znaczenia
pożądliwy (np. gest, dotyk) = voluptuous
przysłówek
inne
phrasal verb

powered by  eTutor logo