TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"feeling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feeling" po angielsku

feeling ****

obrazek do "feeling" po polsku
rzeczownik
 1. uczucie (np. radości, gniewu) [policzalny]
  A feeling of bliss came over the feasters. (Uczucie szczęścia ogarnęło biesiadników.)
  The feeling of anger spread through his body. (Uczucie gniewu rozprzestrzeniało się po jego ciele.)
 2. opinia (na jakiś temat) [tylko liczba mnoga]
  My feeling on this is irrelevant. (Moja opinia na ten temat jest nieistotna.)
  What is your feeling on this? (Jaka jest twoja opinia na ten temat?)
 3. uczucie, przeczucie [policzalny]
  I've got a strange feeling that we will see him again. (Mam dziwne przeczucie, że jeszcze go zobaczymy.)
  She had a feeling that something bad was going to happen. (Ona miała przeczucie, że stanie się coś złego.)
 4. nastawienie [niepoliczalny]
  She had a bad feeling since the beginning of this trip. (Ona miała złe nastawienie od początku tej wycieczki.)
  You can do anything with a positive feeling. (Możesz zrobić wszystko z pozytywnym nastawieniem.)
 5. czucie [niepoliczalny]
  I've lost the feeling in my legs. (Straciłem czucie w nogach.)
  After two years of exercising, he regained all feeling in his legs. (Po dwóch latach ćwiczeń, odzyskał całe czucie w nogach.)
 6. dotyk
  I miss the feeling of your skin, when can we meet? (Tęsknię za dotykiem twojej skóry, kiedy możemy się spotkać?)
  The feeling of my dog's fur always makes me feel so warm. (Dotyk futerka mojego psa zawsze sprawia, że robi mi się ciepło.)
 7. wrażenie, odczucie [tylko liczba pojedyncza]
  I have a feeling that you don't like me. (Mam wrażenie, że mnie nie lubisz.)
  She told me to relax but I couldn't get rid of that strange feeling that something is wrong. (Kazała mi się zrelaksować, ale nie mogłem pozbyć się tego dziwnego wrażenia, że coś jest nie tak.)
przymiotnik
 1. emocjonalny
  He is exceptionally feeling, so he doesn't take criticism too well. (On jest wyjątkowo emocjonalny, a więc niezbyt dobrze przyjmuje krytykę.)
  Mary is very sensitive and feeling. (Mary jest wrażliwa i emocjonalna.)
obrazek do "feel" po polsku Feel the wind in your hair. obrazek do "feel" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: felt past tense, felt past participle
 1. czuć, czuć się [przechodni/nieprzechodni]
  He felt a pain in his leg. (On poczuł ból w swojej nodze.)
  I feel nervous. I can't relax. (Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować.)
  How do you feel? (Jak się czujesz?)
 2. doświadczać, odczuwać, doznać, poczuć [przechodni]
  I felt the same. (Odczułem to samo.)
  She felt it twice. (Ona doznała tego dwa razy.)
  Do you feel the atmosphere of this place? (Czy czujesz atmosferę tego miejsca?)
  zobacz także: experience
 3. dotykać, macać (sprawdzać lub badać dotykiem) [przechodni]
  Can you feel my forehead? I think I have a fever. (Czy możesz dotknąć mojego czoła? Myślę, że mam gorączkę.)
  Feel my knee - you see how swollen it is? (Pomacaj moje kolano - widzisz, jakie jest spuchnięte?)
 4. mieć wrażenie, czuć [nieprzechodni]
  I feel as if I needed to do something. (Mam wrażenie, jakbym miał coś zrobić.)
  She felt as if she had been there before. (Ona poczuła, jakby już tam wcześniej była.)
 5. zrozumieć (kogoś), załapać (o co komuś chodzi), czaić, kminić slang [przechodni]
  Now I feel you, bro. (Teraz cię rozumiem, brachu.)
  I feel you, I went through the same thing. (Czaję, przeszedłem przez to samo.)
 6. czuć (uważać, sądzić)
  I just felt you should respect my private life. (Uważałam tylko, że powinieneś uszanować moje życie prywatne.)
  I feel it's the right time to tell you the truth. (Czuję, że to odpowiedni moment, żeby powiedzieć ci prawdę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wrażenie, odczucie [tylko liczba pojedyncza]
  You get the feel of the French culture here. (Tu możesz odczuć francuską kulturę.)
  I had a feel of loneliness in the big empty house. (Miałam wrażenie samotności w wielkim pustym domu.)
 2. dotyk (fizyczne odczucie, gdy dotykamy czegoś) [tylko liczba pojedyncza]
  I like the feel of your hand. (Lubię dotyk twojej dłoni.)
 3. dotyk (zmysł dotyku) [niepoliczalny]
  You can tell it is leather by the feel. (Możesz powiedzieć po dotyku, że to skóra.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. mieć przeczucie
  have an intuitive feeling, intuition

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. czuć się nieswojo język mówiony

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "feeling"

rzeczownik
przysłówek
przymiotnik
inne
czasownik
kolokacje