eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"evoke feelings" — Słownik kolokacji angielskich

evoke feelings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywołaj uczucia
  1. evoke czasownik + feeling rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "His songs evoke so much feeling at this time when we like to be close to our families."