TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"evoke emotions" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "evoke emotions" po angielsku

"evoke emotions" — Słownik kolokacji angielskich

evoke emotions kolokacja
  1. evoke czasownik + emotion rzeczownik = wywoływać emocje, budzić emocje
    Silna kolokacja

    The emotions evoked by the image feel true to life.