TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"evoke memories" — Słownik kolokacji angielskich

evoke memories kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywołaj wspomnienia
  1. evoke czasownik + memory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A friend's son comes to stay with them in the country, evoking memories of their own dead child.