"odczucie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odczucie" po polsku

odczucie

rzeczownik
 1. sense *****
  • odczucie, poczucie (np. ulgi) [policzalny]
   I have this sense of calmness whenever you're around. (Mam poczucie spokoju zawsze, kiedy jesteś w pobliżu.)
   I feel a sense of security when I'm at home. (Czuję poczucie bezpieczeństwa kiedy jestem w domu.)
 2. feel *****
  • wrażenie, odczucie [tylko liczba pojedyncza]
   You get the feel of the French culture here. (Tu możesz odczuć francuską kulturę.)
   I had a feel of loneliness in the big empty house. (Miałam wrażenie samotności w wielkim pustym domu.)
 3. sensation **
  • doznanie (bólu), czucie (zapachu, smaku), odczucie (dotyku) [policzalny lub niepoliczalny]
   I've had little experience with emotion and can't articulate the sensation. (Mam małe doświadczenie z emocjami i nie mogę nazwać tego uczucia.)
 4. feeling ****
  • wrażenie, odczucie [tylko liczba pojedyncza]
   I have a feeling that you don't like me. (Mam wrażenie, że mnie nie lubisz.)
   She told me to relax but I couldn't get rid of that strange feeling that something is wrong. (Kazała mi się zrelaksować, ale nie mogłem pozbyć się tego dziwnego wrażenia, że coś jest nie tak.)
czasownik
 1. feel *****
 2. have *****
 3. take *****